Gemeenten besteden mobiele telefonie gezamenlijk aan

150 gemeenten en deelnemingen hebben zich ingeschreven voor de de gezamenlijke aanbesteding mobiele data en spraak van het project Gemeentelijke Telecommunicatie (GT). GT ontzorgt gemeenten niet alleen – het beheer wordt centraal ingericht – maar waarborgt ook hoge kwaliteit tegen lage prijzen. GT is een gezamenlijk initiatief van de gemeenten Amsterdam, Den Haag, Eindhoven, Rotterdam, de bestuursdienst Ommen-Hardenberg, VNG en KING.

Gunning raamovereenkomsten eind 2015
Begin juli staat de publicatie van het bestek gepland en eind 2015 gunt het project GT de raamovereenkomsten aan de leveranciers. GT houdt terdege rekening met de verschillende einddata van de huidige telefoniecontracten van gemeenten; er zijn verscheidende instapmomenten.

Verlenging inschrijfperiode tot 1 mei
GT is er voor, door en van gemeenten en maakt de kracht die gemeenten gezamenlijk hebben concreet. Met 150 ingeschreven gemeenten en deelnemingen is er genoeg draagvlak en massa om de aanbesteding tot een succes te maken. Een rondgang langs gemeenten leert echter dat er nog veel gemeenten zijn die mee willen doen, maar niet in staat zijn gebleken om zich binnen de opgegeven inschrijfperiode op te geven. GT vindt dat ook zij mee moeten kunnen doen. De inschrijfperiode is daarom verlengd tot 1 mei 2015.

Mobile devices en vaste telefonie
GT zal zich niet beperken tot de gezamelijke aanbesteding van mobiele data en spraak. In 2015 beslist de stuurgroep GT over de collectieve inkoop van mobile devices en vaste telefonie. Voor mobile devices is de belangstelling onder gemeenten inmiddels uitgevraagd. Die voor vaste telefonie volgt nog voor de zomer. In de stuurgroep van mei wordt besloten over de collectieve inkoop van mobile devices.

Project Gemeentelijke Telecommunicatie
Gemeentelijke Telecommunicatie staat open voor alle gemeenten in Nederland inclusief gemeenschappelijke regelingen. Deze partijen zijn vertegenwoordigd in de stuurgroep GT (gemeenten Amsterdam, Den Haag, Eindhoven, Rotterdam, de bestuursdienst Ommen-Hardenberg, VNG en KING) en vertegenwoordigen alle deelnemende gemeenten. Tevens is er een klankbordgroep waarin naast de hier genoemde partijen ook BIZOB (Bureau Inkoop Zuidoost Brabant) zitting heeft. Gemeenten kunnen ook direct invloed uitoefenen door de Algemene Functionele Beschrijving te reviewen (gepubliceerd op www.gemeentelijketelecommunicatie.nl).

Meer informatie:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de projectleider, Marc Maas, 06-53333618 of marc.maas@kinggemeenten.nl of met Daan Oltheten, communicatieadviseur GT, 06-13123999 of daan.oltheten@kinggemeenten.nl.
Website www.gemeentelijketelecommunicatie.nl