Geen Outdoordekkingstoets GT Mobiele Communicatie

De minicompetities van GT Mobiele Communicatie zijn van start gegaan. Wat daarbij opvalt is de veelvuldige vraag om een outdoordekkingstoets uit te (laten) voeren. Navraag naar het waarom hiervan leert dat de aanvragers in de veronderstelling zijnĀ  hiermee de daadwerkellijk dekking in hun gebied te toetsen. Dat is echter niet het geval. De outdoordekkingstoets toetst slechts de betrouwbaarheid van de dekkingskaarten die het CBO van de providers heeft ontvangen. GT adviseert dan ook om alleen inĀ  speciale gevallen waar twijfel over de dekking zoals die door providers is opgegeven gerechtvaardigd is, de outdoordekkingstoets aan te vragen. In de meeste gevallen is deze toets niet noodzakelijk. Dat scheelt gemeenten weer tijd en geld.