Deadline inschrijving GT Connect wordt 20 juli; extra regiobijeenkomsten in juni

De stuurgroep GT heeft besloten de deadline voor de inschrijving op GT Connect te verschuiven naar 20 juli, nadat meerdere potentiële deelnemers aan GT Connect hadden aangegeven meer tijd nodig te hebben om de interne besluitvorming rond te krijgen. Met het besluit de deadline zeven weken op te schuiven, hoopt de stuurgroep GT gemeenten tegemoet te komen.

Geen gevolgen voor overall planning

Het verschuiven van de deadline voor de inschrijving heeft geen gevolgen voor de overall planning van GT Connect. De gunning van het contract staat nog steeds gepland voor eind 2018.

Callcenterfunctionaliteit

De extra tijd die gemeenten nodig hebben komt vooral doordat GT Connect ook callcenter functionaliteit meeneemt. Dit heeft tot gevolg dat het besluitvormingsproces vergeleken met vorige GT aanbestedingen complexer is, omdat meer verschillende disciplines/afdelingen hierbij zijn betrokken.

Extra regiobijeenkomsten

Uit de evaluatie van de regiobijeenkomsten en de verdere reacties van gemeenten op GT Connect is gebleken dat er behoefte bestaat aan meer gerichte informatie over de in GT Connect opgenomen callcenterfunctionaliteit. GT Connect organiseert daarom vijf extra regiobijeenkomsten, die daar goeddeels aan zijn gewijd. Het spreekt voor zich dat collegas van het KCC/Callcenter ook van harte zijn uitgenodigd.

De regiobijeenkomsten zullen plaats vinden in de eerste twee weken van juni. Meer informatie hierover volgt zodra de data en locaties bekend zijn.

Heeft u vragen, stel deze dan via gtproject@vng.nl.

Gerelateerd