Deadline aanmelding GT Vaste Communicatie

De aanmeldingstermijn daarvan loopt af op 8 juli. Van gemeenten hebben we de afgelopen weken begrepen dat deze deadline toch wel krap is. Daarom laten we inschrijvingen die we daarna maar wel voor 8 augustus binnenkrijgen, meewegen in de beslissing van de stuurgroep GT om daadwerkelijk te starten met GT Vaste Communicatie. We vragen bij dezen de gemeenten die 8 augustus niet gaan redden, maar wel graag mee willen doen, dit voor 1 augustus door middel van een e-mail aan gt@kinggemeenten.nl te laten weten.