Contract GT Vaste Communicatie voorlopig gegund aan Vodafone Libertel B.V.

Het contract voor de gezamenlijke aanbesteding GT Vaste Communicatie is voorlopig gegund aan Vodafone Libertel B.V. Tot 26 juni 2017 konden leveranciers hun offerte indienen. Na uitgebreide en nauwgezette beoordeling van de ingediende offertes is Vodafone Libertel B.V. als winnaar uit de bus gekomen.

Voorlopige gunning
Tot 18 augustus 2017 geldt de zogenaamde wachttermijn. Daarin hebben leveranciers de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen de gunning. Als de wachttermijn is verstreken en er is geen bezwaar gemaakt, dan wordt de voorlopige gunning definitief op 18 augustus. Mocht er in de wachttermijn bezwaar worden gemaakt, dan zullen wij u daarvan op de hoogte stellen.