CBO controleert werking preferente netwerktoegang bij Opdrachtnemers

In de aanbesteding GT Mobiele Communicatie is het een zwaarwegende wens dat een beperkt aantal gebruikers prioriteit kan krijgen in het mobiele netwerk. Bij een calamiteit kan het zijn dat iedereen gaat bellen, waardoor een mobiel netwerk overbelast raakt. Als het netwerk eenmaal vol is, zullen gebruikers geen nieuwe verbindingen meer kunnen opzetten. Dan is het wenselijk dat bepaalde functionarissen, uit hoofde van hun functie, toch nog via het mobiele netwerk kunnen communiceren. Om in deze behoefte te voorzien is in de conformiteitenlijst van GT een wens voor preferente netwerktoegang opgenomen (Appendix I, 7.1.1).

Testomgeving

In de praktijk is moeilijk aan te tonen dat deze functionaliteit werkt. Hiervoor zouden mobiele netwerken doelbewust overbelast moeten worden. Het is niet reëel dit te eisen van de leveranciers en daarom heeft de CBO aan alle Opdrachtnemers in de Raamovereenkomst gevraagd om de werking van preferente netwerktoegang aan te tonen in een testomgeving. In de periode maart/april 2016 hebben alle vier de Opdrachtnemers de moeite genomen testopstellingen te bouwen. In deze testopstellingen hebben de Opdrachtnemers de werking van preferente netwerktoegang gedemonstreerd aan de CBO.

Wijze van testen

Functioneel zijn bij alle Opdrachtnemers soortgelijke testen uitgevoerd. In eerste instantie is een situatie van congestie gecreëerd. Het is dan niet meer mogelijk voor gebruikers met normale prioriteit onderling een spraakverbinding tot stand te brengen. Als vervolgens een gebruiker met preferente netwerktoegang een ander toestel belt, dan komt de verbinding wel tot stand. Dit gaat dan ten koste van een bestaande verbinding tussen gebruikers met normale prioriteit. Vervolgens is ook getest of een gebruiker met preferente netwerktoegang op een netwerk met congestie gebeld kan worden. Ook in dit scenario wordt een spraakverbinding gerealiseerd en wordt er ruimte in het netwerk vrijgemaakt door een spraakverbinding tussen gebruikers met normale prioriteit te verbreken.

Alle leveranciers met een Raamovereenkomst voor GT hebben hiermee voldoende aangetoond dat zij de gevraagde functionaliteit van preferente netwerktoegang kunnen leveren.

Terughoudendheid geboden

De dienst preferente netwerktoegang werkt op basis van prioriteiten en alleen als er een beperkt aantal gebruikers is. Als er te veel gebruikers zijn met preferente netwerktoegang, zou het kunnen zijn dat in een overbelast netwerk geen ruimte meer vrijgemaakt kan worden, omdat alle actieve gebruikers al een hoge prioriteit hebben. Het advies aan de Deelnemers is dan ook om terughoudend te zijn in het aanvragen van deze dienst en dat alleen te doen voor functionarissen voor wie het aantoonbaar relevant is.