Aanmelden voor GT Connect

Na de regiobijeenkomsten is er een stroom aan aanmeldingen op gang gekomen. Mocht u zich nog niet hebben aangemeld, dan raden wij u aan om het besluitvormingsproces in uw organisatie snel te starten. U hebt tot 20 juli aanstaande de tijd om aan te melden. Dat doet u door het aanmeldingsformulier te (laten) ondertekenen en te mailen naar gtproject@vng.nl.

Let er bij het aanmelden op dat de persoon die ondertekent ook daadwerkelijk gemachtigd is om te tekenen.