Aanmelden voor GT Connect tot 20 juli

U hebt tot 20 juli aanstaande de tijd om u aan te melden voor GT Connect. Dit kunt u doen door het aanmeldingsformulier te (laten) ondertekenen en op te sturen naar gtproject@vng.nl.

N.b. Let u er bij het aanmelden op dat de persoon die ondertekent ook daadwerkelijk gemachtigd is om te tekenen.