Aanbesteding Mobiele Communicatie VNG van start

De gezamenlijke aanbesteding van de VNG voor de mobiele communicatie van gemeenten is gestart. Op 7 september is het bestek gepubliceerd op de site van Tenderned. Leveranciers vinden daar de benodigde informatie. Inschrijvingen moeten uiterlijk op 13 november om 12.00 uur ontvangen zijn.

Gemeentelijke Telecommunicatie Mobiele Communicatie

Mobiele Communicatie maakt deel uit van het initiatief Gemeentelijke Telecommunicatie (GT) en is de eerste omvangrijke gezamenlijke aanbesteding die door gemeenten in samenwerking met VNG en KING wordt uitgevoerd. Andere initiatieven, zoals het gezamenlijk aanbesteden van vaste telefonie en mobile devices, zijn in voorbereiding.

 Meer collectieve voorzieningen

Gemeentelijke Telecommunicatie (GT) past binnen de beweging van de VNG om meer collectieve voorzieningen te organiseren, zoals beschreven in ‘Gemeenten op weg naar 2020’. De VNG is uiteraard verheugd over het grote aantal deelnemers aan deze aanbesteding. Het bewijst dat er onder gemeenten flink draagvlak voor collectiviteit bestaat.

 Werkverdeling VNG en KING

De VNG heeft de uitvoering van deze aanbesteding uitbesteed aan het Kwaliteitinstituut Nederlandse Gemeenten (KING). De VNG zorgt voor de inrichting van de Contract Beheer Organisatie (CBO), die de raamoverkomsten met de leveranciers gaat beheren.