Aanbesteding GT Vaste Communicatie VNG/KING van start

De gezamenlijke aanbesteding van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) voor vaste telefonie, vaste dataverbindingen en internet voor gemeenten is gestart. Hiertoe is op 13 april 2017 het bestek op CTM gepubliceerd. Leveranciers vinden daar de benodigde informatie. Hun offertes dienen uiterlijk op 26 juni 2017 om 10.00 uur te zijn ingediend.

GT Vaste Communicatie maakt deel uit van het initiatief Gemeentelijke Telecommunicatie (GT) en is – na GT Mobiele Communicatie – de tweede omvangrijke gezamenlijke aanbesteding die door gemeenten in samenwerking met VNG en KING wordt uitgevoerd.