Aanbesteding GT 14+Netnummer

Burgers kunnen gemeenten telefonisch bereiken via het telefoonnummer 14+netnummer. Den Haag is bij voorbeeld bereikbaar onder het telefoonnummer 14070. Deze dienst bestaat alweer zes jaar en moet opnieuw worden aanbesteed. Voor deze aanbesteding wordt een project opgetuigd, project GT 14+netnummer geheten. De hoofdfunctionaliteit van de dienst is het bereikbaar maken van gemeenten via 14+netnummer. Het project zal eerst onderzoeken of de dienst op onderdelen aangepast of uitgebreid moet worden. Verder zal in de nieuwe aanbesteding veel aandacht uitgaan naar het beheer van de dienst. Het project is nog in de opstartfase. De voorlopige planning is dat in het tweede kwartaal van 2019 de nieuwe leverancier geselecteerd is en in het derde kwartaal 2019 de dienst wordt gemigreerd.