Aan de slag met uw Gemeentelijke Gemeenschappelijke infrastructuur! Werksessies GGI

Eind oktober en begin november organiseert VNG/KING vijf GGI-werksessies. Deze vinden verspreid over Nederland plaats. Tijdens deze sessies krijgen deelnemers uitleg over de GGI om daarna samen met andere gemeenten aan de slag te gaan met het verwerken van de GGI-bouwstenen in het informatiebeleidsplan. Uiteraard komen aan de orde de verschillende onderdelen van de GGI: GGI-Netwerk, GGI-Servicebus en GGI-Veilig. Tevens is er aandacht voor de quickwin govroam en voor het randvoorwaardelijke IPv6.

GT Vaste communicatie
Wilt u weten hoe het GT Vaste communicatie contract is te benutten binnen het groeipad naar GGI. En hoe u als eerste stap via GGI-Netwerk aansluit op landelijke voorzieningen? Meld u dan aan voor deze middagsessies. Meer informatie is te vinden op DA2020.nl

Doe-dagen DA2020
Op dezelfde dagen worden in de ochtend zgn Doe-dagen georganiseerd om samen aan de slag te gaan met de verschillende onderdelen van de Digitale Agenda 2020. U kunt kiezen uit verschillende workshops.
Aanmelden voor een van de dagen en of een dagdeel.