Microsoft amendement

Overstapgarantie naar (nog te ontwikkelen) gemeentelijke voorwaarden van Microsoft.

Microsoft en de VNG zijn in gesprek over gemeentelijke voorwaarden voor Microsoft producten en diensten. Deze voorwaarden worden nu nog ontwikkeld. Microsoft heeft toegezegd dat gemeenten die nu een contract hebben of vernieuwen, de mogelijkheid krijgen om gedurende de looptijd van dat contract ook gebruik te gaan maken van deze voorwaarden.

Achtergrond

Gemeentelijke voorwaarden

De gemeentelijke voorwaarden liggen op het gebied van:
Waarborgen voor privacy en security;
Ondersteuning bij migratie;
Verlaging van de Total Cost of Ownership (korting op licenties is niet het primaire doel, maar is ook niet uitgesloten);
Afspraken voor contractbeheer.
Het streven is om de gemeentelijke voorwaarden in het najaar van 2018 beschikbaar te hebben.

Doelgroep

De gemeentelijke voorwaarden worden opgesteld voor alle gemeenten en alle deelnemingen / samenwerkingsverbanden waarin gemeenten minstens 50% belang hebben.

Amendement

Microsoft heeft toegezegd dat gemeenten die nu een contract hebben of moeten vernieuwen, de mogelijkheid krijgen om gedurende de looptijd van dat contract ook gebruik te gaan maken van deze voorwaarden. Klanten die dat contractueel willen borgen, kunnen gebruik maken van het opgestelde amendement.

Wat zegt dit amendement:

Als tijdens de termijn van een lopend contract een centraal Microsoft framework voor de lokale en regionale overheid getekend wordt welke wellicht meer voordelen biedt, dan kan de klant hier gebruik van maken.

Hoe werkt het afsluiten van het amendement:

Door in overleg te gaan met het Microsoft Account team.

Hoe kunnen klanten, indien gewenst, gebruik gaan maken van de nieuwe voorwaarden?

Door in overleg te gaan met het Microsoft Account team.

Overige info

Relatie met de LSP

De relatie met de License Solution Provider (LSP) wijzigt niet. De klanten sluiten het contract nog steeds af via de LSP. Ook als dan overgestapt wordt naar de gemeentelijke voorwaarden, dan loopt het contract via de LSP.

Vragen

Vragen over de inhoud van het amendement kunnen de potentiële deelnemers voorleggen aan de accountmanager van Microsoft. Als een organisatie twijfelt of ze tot de doelgroep behoort, dan kan zij contact opnemen met VNG via de mailbox GTProject@VNG.nl.