Vier redenen om mee te doen

Kwaliteitsverbetering

 •  Aanbestedingsproces
 • Diensten (functionaliteit/beschikbaarheid)
 • Processen  (BLAF: Bestellen/Leveren/Accepteren/
  Factureren en beheer)
 • Rapportage
 • Contractuele voorwaarden

Kostenbesparing

 • Aanbestedingskosten
 • Tarieven
 • Beheerkosten

Samenwerking

 • VNG en KING stimuleren samenwerking tussen gemeenten op zoveel mogelijk
  manieren. Uit samenwerking is veel voordeel te halen. De ervaringen die worden opgedaan met GT komen ten goede aan toekomstige initiatieven die, vergelijkbaar met GT, de voordelen van samenwerking ontginnen.

Ontzorgen

 • Telefonie is noodzakelijk voor gemeenten maar geen kerntaak. GT ontzorgt op het gebied van telefonie en zo kunnen gemeenten zich volledig richten op hun kerntaken. Deelname aan GT vraagt slechts een minimale inspanning van een gemeente. Aanbesteding en contractbeheer worden professioneel voor haar gedaan.