Bijeenkomsten 14+netnummer

Jaarlijks organiseert het team 14+netummer meerdere bijeenkomsten, waaronder een congres, kennissessies en bijeenkomsten voor de gebruikersraad 14+. Gemeenten worden van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn.

Congres Houd de lijn open

Sinds 2014 wordt het congres ‘Houd de lijn open’ georganiseerd.

Houd de lijn open 2017: Klantcontact en interactie
In 2017 vond het congres op 30 november plaats met als thema: ‘Klantcontact en interactie!’. Wij kunnen terugkijken op een uitstekend verlopen congres. Uit de evaluatie blijkt dat u het congres met het cijfer 8.1 beoordeelt. Daar zijn wij uiteraard blij mee.

Bekijk voor een impressie van de dag het videoverslag. Bekijk ook de presentaties die tijdens de workshops gegeven zijn. Verder willen wij erop wijzen dat het boekje en de poster over de 34 bouwstenen aangevraagd kunnen worden door te mailen naar 14nummer@vng.nl.

Plenaire presentaties

Otto Thors
Ferenc van Damme

Workshops

Kunstmatige Intelligentie & het KCC (door Arjan van Hessen, Universiteit Twente / Universiteit Utrecht)
Gastvrij Utrecht. Door en voor collega’s. Voor en door de klant (door Paulien Baaij, gemeente Utrecht & Carolien de Oliveira Marreiros, Ocaro)
34 bouwstenen om je klantcontact & interactie te verbeteren (Paulien Brinkman, gemeente Deventer en Ewoud de Voogd, Howaboutyou)
Klantreizen: …van het kastje naar de telefoon? (Peter Keur, KING)
Nieuwskamer gemeente Almere (door Nadine Wesenbrink, Irma Schouten & Thy Nguyen)
• Bedrijfstelefonie voor gemeenten (Kevin Richter en Tom van der Kruys, KING)

Gebruikersraad 14+netnummer

Het zijn de gebruikers, die de koers van het 14+netnummer bepalen. Daarom kiezen wij ervoor om samen met gemeenten het 14+netnummer verder te ontwikkelen. De inspraak hebben wij vormgegeven door zowel een gebruikersgroep als een gebruikersraad in het leven te roepen.
Alle gemeenten met een 14+netnummer zijn per definitie lid van de gebruikersgroep. Zij zijn van harte uitgenodigd om mee te praten over het beheer, het gebruik en de doorontwikkeling van het 14+netnummer. De inbreng wordt zeer gewaardeerd.

Ook is een gebruikersraad samengesteld om actief mee te bouwen aan het 14+netnummer. Hierin zit een vertegenwoordiging van de gemeenten met een 14+netnummer. De Gebruikersraad komt maximaal vier keer per jaar bijeen.

Wilt u meer informatie over de gebruikersgroep of zitting nemen in de gebruikersraad, neem dan contact met ons op via 14nummer@vng.nl.

Eerstvolgende gebruikersraad 14+netnummer
Op 29 mei aanstaande worden de gebruikersraden 14+netnummer en GT tegelijkertijd en op dezelfde locatie georganiseerd. De dag is dusdanig ingedeeld dat de leden van de raden aan beide gebruikersraden kunnen deelnemen.  Voor meer informatie kunt u de agenda raadplegen.

Kennissessies

VNG Realisatie organiseert kennissessies onder het motto: ‘Het mooiste aan leren is delen wat je weet!’ Doel van de kennissessies is het stimuleren, leren van en met elkaar en gebruik maken van elkaars kennis, vaardigheden en instrumenten. De focus ligt op concrete klantcontactkanalen, die interactie tussen overheid en burger faciliteren. Met de leerkringen brengen we dienstverleningsprofessionals, management en medewerkers, van verschillende gemeenten bij elkaar. We gebruiken praktijkvoorbeelden als inspiratiebron (veldbezoek) en maken die breder toepasbaar. Wat is nu urgent? Wat heb jij nodig om stappen te zetten? En wat is al beschikbaar en bruikbaar? De Leerkringen bieden zichtbaar en merkbaar resultaat op korte termijn en worden door deelnemers gewaardeerd met een 8!  Meer weten of aanmelden? Klik hier