Tweede Gebruikersraad GT Mobiele Communicatie

Op 30 maart jl. heeft de eerste Gebruikersraad plaatsgevonden in het gemeentehuis van Eindhoven. De 24 aanwezigen werden bijgepraat over de totstandkoming van GT Mobiel, de stand van zaken en daarnaast kregen ze enkele tips en tricks. Verder sprak Eildert van Dijken (Strict) over de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van mobiele telefonie.

GT organiseert op 28 juni de tweede Gebruikersraad in Zwolle, van 12.30 tot 15.00. De bijeenkomst start met een inlooplunch. De precieze agenda moet nog bepaald worden, maar we hebben de heer Eildert van Dijken al wel bereid gevonden om nogmaals te komen spreken. Daarnaast zal de laatste stand van zaken rondom mobiel worden behandeld. Ook worden de issues die er spelen bij het beheer en de verzoeken (onder meer het onderzoek naar een digitaal platform voor kennisdeling) van de vorige keer besproken.

Meer informatie

U kunt zich vóór 23 mei aanmelden voor deze tweede bijeenkomst. De derde bijeenkomst zal in het najaar in het midden van het land plaatsvinden.

Lid worden van de gebruikersraad GT Mobiele Communicatie

Alle deelnemers kunnen lid worden van de gebruikersraad. Uit praktische overwegingen streven we naar een maximaal aantal van 50 deelnemers per bijeenkomst. GT behoudt zich het recht voor om bij meer aanmeldingen de inschrijving te sluiten. Uiteraard kunnen alle deelnemers te allen tijde onderwerpen aandragen. Dat kan door een mail te sturen naar gt@kinggemeenten.nl.