Regiobijeenkomst GT Connect op 5 april 2018 bij de gemeente Middelburg

Momenteel werkt het team GT Connect hard aan alle voorbereidingen voor de gezamenlijke aanbesteding GT Connect. Met deze aanbesteding wil VNG Realisatie een dienst verwerven, waarmee de afhandeling van spraakverkeer (inclusief spraakverkeer ten behoeve van klantcontactcentra) voor de aangesloten deelnemers wordt verzorgd en is het onder andere de bedoeling dat de deelnemers gebruik kunnen gaan maken van aanvullende communicatie faciliteiten, waaronder chat -, presence -, conferencing – en collaboratie functionaliteit.
Tijd dus om alle gemeenten te informeren over de scope van GT Connect. In april worden om die reden regiobijeenkomsten georganiseerd op meerdere plekken in het land. Alle regiobijeenkomsten vinden plaats van 12.30 uur tot 15.00 uur.

De locatie op 5 april is: Gemeente Middelburg,  Kanaalweg 3, Middelburg.