Houd de lijn open 2018

Op 29 november viert Houd de lijn open, het congres voor telefonie en dienstverlening voor gemeenten, zijn vijfde editie.

Sinds het begin in 2014 is de focus gestaag verschoven van bijna enkel en alleen telefonie naar klantcontact in bredere zin. Gezien de technische ontwikkelingen is dat ook niet vreemd. VNG Realisatie benadert het klantcontact steeds meer vanuit de omnichannel-gedachte om de aansluiting op de wensen van de klant te behouden. Met die wensen van de klant scherp op het netvlies, proberen gemeenten hun klantinteractie naar een hoger niveau te tillen. Het is daarbij onvermijdelijk om in te zoomen op de generatie (generatie Z) die straks in contact komt met gemeenten. Een generatie waarvoor een whatsappje gebruikelijker is dan een belletje en waarvan behoeften en verwachtingen verschillen van die generatie die nu de gemeentebalies bezoekt.

Digitale generatie

Hoe gaan we straks naar tevredenheid om met de digitale generatie ? Hoe bereiden gemeenten zich hierop voor. Deze vragen staan centraal in deze vijfde Houd de lijn open, die dan ook toepasselijk het motto bellen met de digitale generatie?! heeft meegekregen. Denk ook mee en kom op 29 november naar het Muntgebouw in Utrecht. We hebben de gehele accommodatie tot onze beschikking, wat inhoudt dat we meer bezoekers kunnen ontvangen en meer ruimtes hebben voor workshops. Een groots congres dus, een lustrum waardig.

Inschrijving

U kunt zich inschrijven via het aanmeldformulier. Een paar weken van tevoren wordt er een app speciaal voor dit congres beschikbaar gesteld. Als u die gebruikt, blijft u continu op de hoogte van de voorbereidingen op het congres. U vindt er onder meer het programma, achtergrondinformatie over workshops en sprekers en via de chatfunctie kunt u al deelnemers van andere gemeenten spreken!

Graag tot 29 november in het Muntgebouw in Utrecht!