Gebruikersraad 18 oktober 2018: aanbesteding 14+ netnummer

VNG Realisatie vindt het belangrijk dat de aanbestedingsprocedure maximaal aansluit op de behoeften van gebruikers. Daarom staat deze Gebruikersraad exclusief in het teken van de aanbesteding 14+ netnummer. Doel van de dag is u informeren over de aanbesteding en hoe u kunt bijdragen aan het resultaat. En om samen aan de slag te gaan met het uitwerken van de functionaliteit plus criteria. Resultaat van de dag is dat u op de hoogte bent van de ins en outs van de aanbesteding, een helder beeld heeft van de participatiemogelijkheden zodat u een keuze kunt maken én een overzicht heeft van functionaliteiten en criteria voor de aanbesteding.

Als gebruiker bepaalt u mee de koers van het 14+netnummer. Daarom kunt u niet gemist worden 18 oktober in Seats2Meet in Utrecht! Aanmelden kan met het aanmeldformulier.

Programma

 • 09.30uur – Ontvangst
  Wij heten u van harte welkom voor een frisse start met een kopje koffie of thee. U hebt een half uurtje de tijd om alvast bij te praten met uw collega gemeenten.
 • 10.00uur – Opening & toelichting programma
  We openen de bijeenkomst met een korte terugblik op de afgelopen periode en uitleg over het programma van de dag.
 • 10.15uur – Aanbesteding What’s in it (for me)?
  We praten u bij over de achtergronden, reikwijdte en fasering van de aanbesteding. Concreet schetsen we een beeld van: waarom aanbesteed wordt; wat de doelen van de aanbesteding zijn; welke resultaat u wel/niet kunt verwachten; hoe het aanbestedingstraject gaat verlopen; hoe de sturing is geregeld en op welke manier u kunt bijdragen aan het resultaat. Dat laatste kan op twee manieren: in de klankbordgroep of in de interessegroep
 • 11.00uur – Korte pauze
 • 11.15uur –  Werkplaats ronde 1: Functionaliteit & criteria
  In de Gebruikersraad 14+ en tijdens andere bijeenkomsten hebben we in de afgelopen periode een beeld gekregen van de gewenste functionaliteit en wijzigingen. Die kennis en informatie hebben we alvast uitgewerkt in de vorm van een overzicht en is uitgangspunt voor de werkplaats. In deze ronde gaan we aan de slag met drie onderwerpen: 1) De verdere uitwerking van de huidige functionaliteit + knelpunten; 2) De verdere uitwerking van de gewenste nieuwe functionaliteit onderverdeeld in need to have en nice to have en 3) het opstellen van criteria voor de aanbesteding + wegingsfactoren
 • 12.30uur – Lunch
 • 13.30uur – Werkplaats ronde 2: Klankbordgroep & Interessegroep
  In deze ronde gaan we aan de slag met: Klankbordgroep: Wat is het doel van de Klankbordgroep? Wat zijn de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden? Samenstelling en frequentie van bijeenkomsten? etc.
 • 14.30uur – We sluiten gezamenlijk af met een korte evaluatie, delen de opbrengsten van de dag en maken concrete vervolgafspraken
 • 15.00uur – Agenda 14+ komende periode met aansluitend borrel
 • 16.00uur – Afronding