Over GT

GT richt zich op de gezamenlijke inkoop van producten en diensten via een aanbesteding. Het project is geïnitieerd door de gemeenten Amsterdam, Den Haag, Eindhoven en Rotterdam, bestuursdienst Ommen-Hardenberg, VNG en KING. Het past in het streven van VNG om door gezamenlijk optreden gemeenten te faciliteren bij (beleids)processen en het past bij de beweging van de VNG om meer collectieve voorzieningen te organiseren, zoals beschreven in ‘Gemeenten op weg naar 2020’.