Mobiele Communicatie 2

Mobiele Communicatie 2 is de derde gezamenlijke aanbesteding die door GT wordt uitgevoerd. Zij is bedoeld voor gemeenten en deelnemingen die om verscheidene redenen niet hebben kunnen of willen meedoen aan Mobiele Communicatie (1). Ook bij deze gezamenlijke aanbesteding sluiten deelnemers – onder de voorwaarden van de Raamovereenkomsten – hun eigen Nadere Overeenkomst met de leverancier die als winnaar uit de minicompetitie komt.